Raahen Purjelaivasäätiö

Raahen purjelaivasäätiö perustettiin vuonna 1988 herättämään ja ylläpitämään kiinnostusta merenkulkuun ja merimieselämään. Peruspääoman koulupurjealuksen hankkimiselle antoivat noin 60 eri yritystä, yhteisöä ja yksityishenkilöä.

Purjealus Raahen Fiia tarjoaa lähinnä nuorille mahdollisuuden perehtyä purjealuksella purjehtimiseen sen miehistön jäsenenä. Säätiö järjestää kesäisin nuorisopurjehduksia, joilla opitaan perusasiat purjehduksesta, navigoinnista, säästä ja monista muista merenkulkuun liittyvistä muista asioista.

Lisäksi aluksella järjestetään tilauspurjehduksia yrityksille ja yhteisöille. Alusta on myös mahdollista vuokrata niin sanottuihin kimppapurjehduksiin, jotka on tarkoitettu aikuisille, jo aiemmin vesillä liikkuneille kaveriporukoille. Näistä purjehduksilta saadut tuotot käytetään täysimääräisesti aluksen kunnossapitoon ja toiminnan ylläpitämiseen.

Raahen Fiian kunnossapidosta ja muusta toiminnasta vastaa joukko vapaaehtoisia raahelaisia. Koulutuspurjehduksilla kouluttajina toimii sekä ammatikseen merenkulkua harjoittavia että kokeneita purjehduksen harrastajia.


Valtuuskunta

Purjelaivasäätiön ylintä päätösvaltaa käyttää valtuuskunta. Valtuuskunnan jäseniä ovat yritysten ja yhteisöjen edustajat, jotka ovat olleet suurimpia lahjoittajia ja säätiön toiminnan tukijoita. Valtuuskunta kokoontuu kaksi kertaa vuodessa ja valitsee kokouksissa säätiön hallituksen sekä toimihenkilöt ja hyväksyy toimintasuunnitelmat, toimintakertomukset ja tilinpäätökset.

Valtuuskunta vuonna 2015

Lahjoittaja

Jäsen

Varajäsen

Raahen kaupunki

Sirkka-Hannele Meskus pj

Anne Tuovinen

Raahen kaupunki

Kari Karjalainen

Kauko Lumiaho

Raahen Osuuspankki

Ari Pohjola vpj

Matti Petäjäniemi

Rautaruukki Oyj

Jari Plosila

Henry Saartoala

Miilukangas Oy

Anja Miilukangas

Pekka Miilukangas

If Vahinkovakuutusyhtiö Oy

Minna Lauri

Leena Kela

E. Helaakoski E Oy

Eino Helaakoski

Erja Rautio

Nordea

Sirpa Putaansuu

Esko Kujala

Pohjola vakuutus Oy

Heikki Palosaari

 

Siikajoen kunta

Esko Kantola

Kaisu Tuomi

Pyhäjoen kunta

Sauli Mankinen

Matti Soronen

 


 

Hallitus vuonna 2017

• Ilmo Arvela, pj.

• Leo Aho, vpj.

• Henna Kupsala, siht.

• Raino Peltoniemi

• Asser Siuvatti